آپشن ها:

در دستگاه های بالابر معرفی شده در سایت ، حسب مورد و نیاز این توانمندی وجود دارد که هر گونه آپشن معرفی شده از سوی این شرکت یا آپشن مورد در خواست مشتری محترم در تجهیزات بالابر خریداری شده نصب و تحویل گردد.

از جمله آپشن های قابل نصب برروی بالابر، عبارتند از :


• خط هوای فشرده
• کابل برق در سبد
• چراغ گردان
• چراغ کار
• موتور ژنراتور
• کاتالیزور اگزوز
• قابلیت ارائه انواع بالابر بصورت ضد انفجار EX
• Shipyard Sandblast Kite
• جرقه گیر موتور
• سیستم کارکرد در سردخانه تا دمای 25-
• سیستم خنک کننده روغن هیدرولیک
• کولربالابر ریلی بالابر ریلی