قطعات ایمن کننده بالابرهای هالوتسنسور وزن ( Overload )
لودسل یک نوع حسگر الکترونیکی برای اندازه‌گیری وزن و نیرو است که در انواع کششی، خمشی، فشاری و پیچشی ساخته شده است.

در دستگاههای هالوت برای بالابری بصورت پایدار و بدون خطر از چهارنوع سیستم اندازگیری وزن که در تصویر مشخص شده استفاده گردیده که هرکدام از آنها بنابر طراحی دستگاه در مدلهای مختلف بکار می روند.

این سنسورها پس از نصب روی دستگاه برای دقت عمل هرچه بیشتر، بصورت نرم افزاری در کارخانه شرکت سازنده ( هالوت فرانسه ) کالیبره گردیده و انواع تستهای دینامیک و استاتیک بروی ماشین صورت می پذیرد لذا به دقیق ترین حالت بدست مصرف کننده خواهد رسید. عملکرد این سنسورها در ماشین آلات هالوت به اینگونه است که به محض آنکه وزن داخل سبد بیشتر از استاندارد در نظرگرفته شده مختص آن دستگاه باشد، چراغ مربوط به اضافه بار شروع به چشمک زدن و آژیر مربوط به آن تا زمان رسیدن به وزن ایده آل ادامه خواهد داشت.

از دیگر ویژگی های دستگاههای هالوت آن است که اگر اضافه بار در ارتفاع رخ دهد دستگاه شروع به اعلان کرده و تنها به اپراتور اجازه پایین آمدن خواهد داد تا ضمن کم کردن وزن شروع به کاربری نماید.