قطعات ایمن کننده بالابرهای هالوتلاستیک توپر ( Foam Filled )
با نظر به اینكه دستگاههاى بالابر اين شركت بدون استفاده از جك جانبى قادر به انجام كار و دسترسى به ارتفاع مى باشند و از جهتى اين قابليت بى نظير( حركت در ارتفاع ) را نيز همزمان دارا مى باشند لذا براى حفظ ايمنى افراد در ارتفاع، اين پيش بينى براى عدم سقوط بر اثر تركيدگى یا پارگی و یا برخود با اجسام تيز كه اپراتور امكان ديدن و پيش بينى آنرا از آن ارتفاع ندارد، تعبيه گرديده است.
این نوع لاستیکها بجای اینکه با هوا پر شوند با فوم پرشده است. ضمنا عمر این لاستیکها 4 تا 5 برابر لاستیکهای رایج و از نظر بالانس بسیار دقیق می باشند.
از نوع ديگر اين نوع لاستيكها، لاستيكهایی با طراحی جديد و تمام لاستيك مى باشد كه در تصاوير ذيل قابل مشاهده مى باشد :