بالابر کشویی چوبی تاریخی


عكس ذيل بالابر چوبی کشویی دست ساز قرن 19 را نشان می دهد که جزء اولین نمونه های بالابر کشویی می باشد.
در قرن بیستم مقداری قطعات به آن اضافه شد، این بالابر هم اکنون در موزه ایاصوفیا ترکیه نگهداری می شود.